top of page

PERSONVERNERKLÆRING

INNLEDNING
Ved å benytte nettsiden www.fjordbyenmedical.no, aksepterer du at Fjordbyen Medical behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

OM VÅR PERSONVERNERKLÆRING
Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger fra deg. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Fjordbyen Medical er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. Fjordbyen Medical tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Ved å ta i bruk våre tjenester som tilbys via www.fjordbyenmedical.no, samtykker du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er samtykket fra deg.
Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på
post@fjordbyenmedical.no

Wix.com er Fjordbyen Medical sin databehandler, og er vår leverandør. Det er kun Fjordbyen Medical som har tilgang til opplysningene som samles inn.

 

Dette er personopplysningene vi behandler​

Opplysninger når du chatter med oss, eller legger inn din informasjon via vårt kontaktskjema.

ADMINISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Du kan når som helst velge å endre dine personopplysninger. Dette kan du gjøre ved og kontakte oss for å få hjelp.

Ønsker du innsyn i dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.

Ønsker du å få dine personopplysninger korrigert, har du rett til å be om dette.

Ønsker du å slette dine personopplysninger, har du rett til å gjøre dette så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de.

Ønsker du å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.

Du vil motta informasjon fra oss hvis vi gjør korrigeringer eller sletter dine personopplysninger, eller hvis vi begrenser behandlingen.

Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.

Du har rett til å gi beskjed dersom du mener vi ikke behandler dine personopplysninger korrekt.

 

LAGRING AV DATA
Dine personopplysninger blir lagret så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene beskrevet i denne erklæringen, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Deretter blir de slettet.

 

TILGANG TIL DATA
Dine personopplysninger behandles bare av Fjordbyen Medical som har tilgang til informasjonen i kraft av sin yrkesmessige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det spesifiserte og legitime formålet de ble samlet inn for.

 

OM DELING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med tredjeparter.

 

COOKIES
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres i nettleseren på din datamaskin. Disse brukes til å huske deg, og gir oss mulighet til å registrere at du har besøkt oss tidligere.

 

OPPHAVSRETT
Innholdet på denne nettsiden er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Fjordbyen Medical.

ENDRINGER OG TILLEGG TIL PERSONVERNERKLÆRINGEN
Det kan hende vi må oppdatere vår personvernerklæring. Den nyeste versjonen av vår personvernerklæring er alltid tilgjengelig på nettsidene våre. Vi vil legge ut en melding på nettsiden vår og/eller informere deg på annen måte når vi foretar større vesentlige endringer i denne personvernerklæringen.

KONTAKTINFORMASJON
Behandlingsansvarlig er Fjordbyen Medical. Har du spørsmål rundt  dine personopplysninger, ta gjerne kontakt på post@fjordbyenmedical.no

Hvis du vil klage på oss og vår behandling av personopplysninger, kan du også henvende deg til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

bottom of page